TOLA COMPANY - DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE

Tola company

Naše usluge

OTKUP

Otkup svih plemenitih metala

TRANSPORT

Transport naše robe

DOSTAVA

Dostava plemenitih metala u sve zemlje

KASACIJA

demontaža, rezanje, odvajanje otpadnih sirovina.

IZVOZ

Izvoz više od 200 zemalja

RECIKLAŽA

Reciklitajmo nepotrebni otpad

BRZO I POUZDANO

TOLA COMPANY

Društvo “TOLA COMPANY” raspolaže određenim brojem teških teretnih vozila koje se prevashodno koriste za transporte otpadnih materijalaza potrebe preduzeća i eventualne usluge prevoza drugim licima.

Kontaktirajte nas

TOLA COMPANY

Pitanja i odgovori

Kako mogu doći do Vas

Uz lokaciju na našoj web stranici, svako samo dostupni i na moblinte telefone i naravno tu je naša podrška 24/7 gdje se možete vazda obratiti našem stručnom timu.

Zašto reciklirati?

Kada upotrebljene materijale recikliramo dobijajući nove proizvode smanjujemo potrebu za korišćenjem prirodnih resursa. Sirovinski resursi na planeti su ograničeni, ako se ne budemo odgovorno odnosili prema njima čovečanstvo će se u budućnosti suočiti sa nedostatkom nafte, uglja, drveta i drugih materijala.

Šta je reciklaža?

Otpad je svaki materijal, proizovod ili predmet koji posle svog korišćenja (kraja životnog ciklusa) postaje suvišan i neupotrebljiv. Bez dalje mogućnosti da zadovolji svoju upotrebnu vrednost on se odbacuje na smetlište tj.deponiju. Otpad sa kojim se najčešće, odnosno svakodnevno susrećemo je ambalažni otpad.

Šta je finalni proizvod?

Poliestersko (PET vlakno) se dobija preradom 100% recikliranog PET fleksa.  PET vlakno ima izuzetno  široku primenu u tekstilnoj i automobilskoj industriji, industriji nameštaja, građevinarstvu, a proizvodi nastali njegovim korišćenjem time postaju tzv. zeleni proizvodi (green products).

ZAŠTO IZABRATI NAS?
Lokacije širom svijeta

Obzirom da je "TOLA COMPANY" jedan jako mlad i prije svega perspektivan kolektiv

Kvaliteta i predanost

Obzirom da je "TOLA COMPANY" jedan jako mlad i prije svega perspektivan kolektiv

Dostupno je cjelovito rješenje

Obzirom da je "TOLA COMPANY" jedan jako mlad i prije svega perspektivan kolektiv

24/7 podrška

Obzirom da je "TOLA COMPANY" jedan jako mlad i prije svega perspektivan kolektiv

More

Tražite više?
Odaberite nas

Galerija
Novosti
Kontakt
O Nama
Naše novosti

Tola company

error: Zabranjeno kopiranje sadržaja! DMD-team!!